Zapraszamy do odbycia szkoleń na Państwa obiektach. Szkolimy i udoskalamy poczynania techników basnowych. Szkolenia czy też warsztaty mogą odbywać się na Państwa obiekcie , bądź też w  wybranym miejscu